Odmítnutí odpovědnosti

Obecné
Podmínky tohoto odmítnutí odpovědnosti („Odmítnutí odpovědnosti“) platí pro tuto internetovou stránku (www.lookingforbooking.com) společnosti Looking for Booking B.V. se sídlem v
Verlengde Hereweg 174, 9722 AM, Groningen, Nizozemsko, zapsanou v obchodním rejstříku CoC Groningen pod číslem 14083456 (Looking for Booking B.V.).

Návštěvou této internetové stránky a/nebo používáním informací prezentovaných na této stránce nebo jejím prostřednictvím vyjadřujete svůj souhlas s platností tohoto odmítnutí odpovědnosti. V případě jakéhokoli konfliktu mezi podmínkami konkrétních hotelů a/nebo zprostředkovatelů zarezervovaných přes tuto stránku a tímto odmítnutím odpovědnosti mají přednost podmínky konkrétních hotelů anebo zprostředkovatelů.

Návštěvou a používáním této stránky jako uživatel souhlasíte s následujícími podmínkami a omezeními:
1. Tato stránka vám jako uživateli poskytuje informace. I přes neustálou péči a pozornost, kterou věnujeme obsahu této stránky, je možné, že informace zde uvedené nejsou úplné nebo správné. Představenstvo společnosti LookingforBooking výslovně odmítá veškerou odpovědnost za případné škody způsobené přístupem na tuto stránku a jejím používáním.

2. LookingforBooking získává informace o příslušných sazbách z internetových stránek hotelů nebo cenových údajů zprostředkovatelů a/nebo údajů získaných od hotelů a nemůže tím pádem zaručit přesnost zobrazených sazeb. Mohou se také vyskytnout nesrovnalosti v údajích nebo neúplné údaje v důsledku kopírování údajů nebo kvůli technickým závadám a jiným okolnostem. Jste výhradně zodpovědní za rozhodnutí provést rezervaci přímo v hotelu nebo u prostředníka a nemůžeme přijmout odpovědnost za škody způsobené v důsledku tohoto rozhodnutí, a to ani v případě, pokud příčina spočívá v neporozumění údajům poskytnutým LookingforBooking, nesprávných informacích nebo ztrátě informací.

3. Pokud bude sazba nebo jiné podmínky hotelu, zprostředkovatele nebo hotelové služby zobrazena nesprávně na této stránce v důsledku zřejmé typografické chyby nebo technické závady a pokud bude rezervace provedena na základě těchto nesprávně zobrazených údajů, může poskytovatel zamítnout rezervaci z důvodu nesprávně zobrazených sazeb nebo podmínek. Spotřebitelské ceny jsou vždy včetně DPH a takto jsou uváděny na této stránce.

4. Informace na této stránce jsou doplňovány podle potřeby a změny mohou být provedeny kdykoliv, s okamžitou účinností a bez jakéhokoli oznámení. Doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změně informací uvedených na nebo prostřednictvím této stránky včetně podmínek tohoto odmítnutí odpovědnosti.

5. Odkazy na jiné stránky a odkazy na informační zdroje se uvádí pouze pro informaci uživatele této stránky. LookingforBooking nepřijímá odpovědnost za obsah, nabídky nebo jiné záležitosti zmiňované na těchto stránkách nebo v těchto informačních zdrojích.

6. LookingforBooking nezaručuje plynulost a bezchybný provoz této stránky. Představenstvo společnosti LookingforBooking výslovně odmítá veškerou odpovědnost za případné škody způsobené přístupem a používáním této stránky.

Práva k duševnímu vlastnictví
LookingforBooking, nebo majitel, si vyhrazuje všechna práva (včetně práv k duševnímu vlastnictví, názvů domén, obchodních značek, patentů a dalších práv k duševnímu vlastnictví) v souvislosti se všemi informacemi uváděnými na nebo prostřednictvím této internetové stránky (včetně všech textů, grafického materiálu a log). Je zakázáno kopírovat, stahovat nebo jinak publikovat informace uvedené na této internetové stránce, distribuovat je nebo reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu LookingforBooking nebo odpovídajícího souhlasu majitele. Informace uvedené na této internetové stránce můžete tisknout a/nebo stahovat pro osobní použití. Je zakázáno zobrazovat odkazy na stránky LookingforBooking bez předchozího písemného souhlasu LookingforBooking.

Rozhodné právo
Pro tuto internetovou stránku a odmítnutí odpovědnosti je rozhodné právo nizozemské. 

LookingforBooking.com uses cookies. Click here to view more information. Close